Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Digitaal en ‘den basket’.

blog

Wij begeleiden klanten in trajecten van digitale innovatie. We komen meestal op het toneel net nadat er iemand geroepen heeft 'we hebben een app nodig!'. De eerste stap in onze projecten is het vinden van de juiste mensen die het traject tot een goed einde kunnen helpen.

Digitale projecten verschillen voornamelijk van traditionele technologieprojecten in de grote mix aan departementen die erbij te pas komen. Al snel heeft een beetje app bijvoorbeeld consequenties op producten, juridische aspecten, betalingsmogelijkheden, andere communicatiekanalen en meer. In veel organisaties lopen digitale projecten daar ook op vast. Mensen die elkaar niet kennen en nog nooit hebben samengewerkt botsen, meestal te laat in het proces, plots op elkaars verschillende visies.

Organisatiestructuren zijn zelden voorzien op dit soort samenwerking. Grote bedrijven zijn typisch pyramidaal geörganiseerd. Er is een duidelijke weg van informatie naar boven, een nog veel populairder weg naar beneden, maar communicatie die recht door deze pyramide heen snijdt is ongebruikelijk. Heel soms verloopt dit dan toch vlot, en meer dan eens heeft dit te maken met persoonlijke relaties van mensen. De kinderen zitten samen op 'den basket', ze nemen dezelfde trein naar het werk en babbelen onderweg, ze spelen amateurtoneel in hetzelfde gezelschap. Plots is rechtstreekse, pragmatische, oplossinggerichte communicatie wel mogelijk, los van hiërarchie en structuren.

Herken je jouw organisatie hierin? Bestaat er ook in jouw organisatie een correlatie tussen 'den basket' en het goed aflopen van digitale projecten?

Wij stellen samen met u een project team samen waarin elke nodige bekwaamheid vertegenwoordigd is. We verzamelen de belanghebbenden die u erbij wilt en betrekken meteen de mensen die we later in het project nodig zullen hebben. Daarmee vormen we het (tijdelijke) digitale team. Dit is bij uitstek één van de succesfactoren van onze projecten.

Zin in een babbel hierover en een kopje thee/koffie? Stuur ons een mailtje en we komen langs.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn