Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Wat kan technologie in de klas?

video

In deze video van 15 minuten vertelt Ines over hoe wij leren en welke rol technologie heeft in het ervaring gebaseerd leren. Maar ook op welke uitdagingen zowel onderwijs als technologie vandaag botsen en hoe dat nu verder moet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn