Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ik ga op reis

blog
Wat is dat eigenlijk, de blockchain? Ik kreeg de vraag vorige week en dacht me daar even makkelijk vanaf te maken. Daar bestaan toch al duizenden filmpjes over? Een snelle zoektocht op Youtube bracht de conclusie: mijn vraagsteller gaat met geen enkel van deze filmpjes verder komen. Ofwel veel te vaag, of te technisch of gewoon ultra-incrowd-technees.
 
Dus dan maar zelf; blockchain uitleggen op een manier dat je nooit meer vergeet wat blockchain is.
 
Je kent het spelletje 'Ik ga op reis en ik neem mee'? Omdat je het vroeger zelf speelde en omdat je er nu soms je kinderen zoet mee houdt tijdens lange autoritten. In dat spelletje gebeurt het volgende;
 
  • de eerste deelnemer zegt een ding
  • de volgende herhaalt wat de vorige deelnemer zei en voegt daar een ding aan toe
  • alle volgende deelnemers herhalen de hele hoop dingen van alle vorigen en voegen telkens iets toe
 
igoonatrip1 
In het spelletje is het belangrijk dat de juiste dingen herhaald worden en dat ze in de juiste volgorde herhaald worden. Doordat iedereen meeluistert kan elke deelnemer detecteren wanneer iemand een fout maakt. Die fout kan een verkeerd ding zijn of een ding dat op de foute plaats in de volgorde vermeld wordt.
 
En dat is precies wat blockchain doet. In plaats van een centraal 'geheugen' met blokken informatie te maken, wordt deze informatie verspreid over een groot aantal 'deelnemers'. Elke deelnemer in het netwerk heeft dezelfde informatie, namelijk blokken informatie en een volgorde waarin die opgeslagen werden. Zowel de blokken als de volgorde zijn versleuteld en kunnen niet veranderd worden. Dat heet Distributed Ledger en is het principe waarop Blockchain gebouwd werd.
 
ikgaopreis2
 
'Ik ga op reis' gebeurt natuurlijk in een voor iedereen begrijpelijke en hoorbare taal. Blockchain is echter ook een beveiligd en versleuteld systeem. Wanneer er nieuwe informatie in het systeem wordt aangeboden, moeten een aantal deelnemers checken of dit strookt met hun informatie en vervolgens hun akkoord geven. Een deelnemer geeft goedkeuring door een sleutel vrij te geven. Verschillende sleutels samen vormen de toegang, de nieuwe informatie kan worden toegevoegd aan de blockchain. Als iemand een deelnemer probeert uit te schakelen, kunnen de nodige sleutels niet meer verzameld worden en is er geen toegang.
 
Neem nu een testament. Wanneer ik heb beslist dat mijn vleugelpiano* na mijn dood geschonken moet worden aan het beloftevolle zoontje van de buren kan mijn zus* niet prutsen aan mijn testament. Mijn testament en identiteit is namelijk versleuteld opgeslagen op alle computers in het netwerk van de testament-blockchain*. Het hele netwerk kent mijn testament en weet dat ik de eigenaar ben. Als er aan mijn testament iets moet worden aangepast, kijkt het hele netwerk toe om te verzekeren dat ìk een nieuwe versie van mijn testament toevoeg. Als iemand anders dat zou proberen roepen de deelnemers 'neen'!. Mijn zus zou bijgevolg alle computers in de testament-blockchain tegelijkertijd moeten hacken om ooit iets aan te passen. En dat is onmogelijk.
 
Met andere woorden, de blockchain is een digitale en versleutelde vorm van 'ik ga op reis en ik neem mee'!  Precies daarom zal ze een rol kunnen spelen in omgevingen waar centraal beheer en controle van transacties traag en duur is en waar beveiliging van data een zeer belangrijke rol spelen. Denk dus niet alleen aan digitaal geld maar zeker ook aan energie productie tov verbruik, transacties van vastgoed, aandelenverkeer, etc.
 
Nog meer nieuwsgierigheid naar Blockchain? Bekijk zeker ook het interview met Stefaan Ponnet.
 
 
*ik bezit alleen in mijn dromen een vleugelpiano
*er bestaat nog geen testament-blockchain
*mijn zus zou zoiets nooit doen want 't is een lieve
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn